Vücut bileşim analizi, bireyin kilo, yağ, kas, su ölçümlerinin, bazal metabolizma hızının incelenip bireyin fiziksel ve beslenme durumuna göre değerlendirilmesiyle olmaktadır. Beslenme programı boyunca ölçüm yapılarak üyelerin vücut bileşimleri saptanır ve yorumlanır. Vücut analizi ve Destek Beden kitle endeksi ve proporsiyon dengesizliği dikkate alınarak beslenme, egzersiz ve uygulanacak işlemler hakkında güvenilir ve gerçekçi çözümler için destek verilir.

RAPORLANACAK PARAMETRELER;

1. Toplam Vücut Ağırlığı (kg),
2. Body Mass Indeks,
3. Vücut Yağ Oranı (%),
4. Vücut Yağ Kütlesi (kg),
5. Vücut Yağsız Kütlesi (kg),
6. Protein bilgileri (kg),
7. Mineral bilgileri (kg),
8. Empedans (ohm),
9. Vücut Sıvı Oranı (%),
10.Bölgesel Kas Ağırlığı (kg),
11.Bel ve Kalça Oranı,
12.Kemik Mineral Ağırlıkları (kg),
13.Bazal Metabolizma Hızı Bilgileri (kcal),
14.Beden Yoğunluğu,
15.Fit.RATE,
16.İdeal Kilo (kg),
17.Obezite Derecesi (%),
18.Kişi için İdeal Değerler ile kıyaslama (Kilo,Yağ,Yağsız Ağırlık,BMI,Bel-Kalça,Sıvı,Protein,Mineral,Beden Yoğunluğu),
19.Hücre İçi Sıvı (kg),
20.Hücre Dışı Sıvı (kg),
21.Hücre Dışı Sıvı/Toplam Sıvı (Ödem) (%),
22.Vücut Tipi,
23.Soft Lean Mass (kg),
24.İskeletsel Kaslar (kg),
25.Toplam Sıvı Miktarı (kg),
26.Metabolizma Yaşı