Jilet izi tedavisi oldukça güç olan scar dokularıdır. Genelde düzensiz ve vücut çizgilerine ters olduklarından fazlaca reaksiyon göstererek oluşan izlerdir. Bu izler genelde ergenlik çağında bir miktar sorun yaşayan kimseler tarafından kendi kendilerine yapılırlar. Daha sonraki hayatlarında bu izlere sahip olan kimseler bu izlerden çoğunlukla kurtulmak isterler. Jilet izlerine sahip kimseler aslında en fazla bunların jilet izi olduğunun başkaları tarafından bilinmesini istememektedir. Jilet izi kozmetik bir sorundan çok o kişi için sosyal bir sorundur. Bu sosyal sorunu aşmak için büyük cerrahi girişimleri bile göze alabilmektedirler. Fraksiyonellazer uygulaması veya plastik cerrahların yapacağını müdehalelerdir. Bu izlerin tamamen yok edilemeyeceğini, önemli derece iyileşme sağlanacağı hastaya bildirilmelidir.